PolskaPorada

Klik hier om de ondertitel te bewerken

24-02-2020.


Diverse medewerkers van een wat groter uitzendbureau in De Lier voelen zich bedonderd en benadeeld  door de directie. Denk aan wederom uitbuiting en intimidatie en zelfs fysiek geweld,  waarbij een dame die in verwachting was een kindje met heel veel lichamelijke problemen met een keizersnede moest laten halen. Van een betrouwbare bron kregen we te horen dat dit zelfs door een directielid is veroorzaakt. Zoals de personen vertelde is zij in de buik gestompt. 


De uitzendbureau's die veel last hebben van de nare praktijken van hun conculega's keuren dit absoluut niet goed. Het betreffende uitzendbureau probeert eronder uit te komen op verschillende manieren, waarbij een faillissement ook op het lijstje staat. Ook benaderde zij Polskaporada of we alsjeblieft de naam niet  wile vermelden.  Tevens werden we opgebeld door één van de directeuren en begon deze zelfs te dreigen. Daarop heeft Polskaporada beleefd aan de heer N. en de heer F. verzocht Polskaporada niet meer lastig te willen vallen met dergelijke onzin. 


Neem je verantwoording en wees goed voor je mensen en zeker die, die voor je werken. Tenslotte zijn dat je klanten. 


WORDT VERVOLGD.


HIERBIJ WILLEN WE HET VOLGENDE KENBAAR MAKEN.


DE AFGELOPEN WEEK CIRCULEERT ER EEN AANTAL BRIEVEN ( ANONIEM) DOOR HET WESTLAND WELKE BIJ KWEKERS EN OF OPDRACHTGEVERS TERECHTKOMEN TEGEN EEN UITZENDBUREAU.


HIERIN STAAN DIVERSE AANTIJGINGEN DIE EEN NEGATIEF BEELD GEVEN VAN EEN BEPAALD UITZENDBUREAU. DAARBIJ IS AANGEGEVEN DOOR EEN AANTAL MENSEN, DAT DIT SCHRIJVEN VAN POLSKAPORADA AFKOMT. ECHTER SCHRIJFT POLSKAPORADA NIMMER BEDRIJVEN AAN MET ALS DOEL ENIGE NEGATIVITEIT WEER TE GEVEN. WEL SCHRIJFT POLSKAPORADA IN ENKELE GEVALLEN BEDRIJVEN AAN VANWEGE HET ZGN VERGEWISBEDING ( DIT HEEFT LOUTER EN ALLEEN TE MAKEN MET EEN BEPAALDE WET, WAARIN ZOWEL EEN OPDRACHTGEVER ALSMEDE DE UITLENER OP DE HOOGTE WORDEN GESTELD VAN DE AANSPRAKELIJKHEID DIE VOOR BEIDEN GELDEN) INLENERSBELONING-UITZENDKRACHTEN. TEVENS ZAL POLSKAPORADA NIMMER ANONIEM BRIEVEN VERSTUREN AAN WIE DAN OOK, EN ZEKER NIET OM BEPAALDE BEDRIJVEN ZWART TE MAKEN. ONZE VOORWAARDEN BETREFFENDE HET HANDELEN ZIJN DAN OOK GEDEPONEERD.


POLSKAPORADA NEEMT DAN OOK VER AFSTAND VAN DEZE BRIEVEN EN NEEMT TEVENS GEEN ENE VERANTWOORDING HIERIN.


NAMENS HET TEAM VAN POLSKAPORADA.     21-02-2020.

05-11-2019.


 Vanwege het feit dat er vele misstanden zich afspelen in het Westland, is Polskaporada enige tijd geleden gestart met zgn rapporten van bevindingen. Dat houd in dat er op verschillende vlakken wordt gekeken naar het handelen van werkgevers en met name de uitzendbureau's. 


Zoals bv verloning volgens de CAO en of het Burgerlijk Wetboek dit voorschrijft. Huisvesting, illegaliteit, zwangerschap etc, etc. Hiervoor wordt een aantal punten toegekend. Aan deze punten score kan dan wellicht worden gezien hoe of wat een werkgever cq uitzendbureau zich uitdraagt.


Tevens gaan de rapporten naar de diverse instanties en toezichthouders. Zeker gezien de aandacht, zijn de instanties geïnteresseerd in deze rapporten.  Indien nodig worden ze ook verstrekt aan de media, mochten deze aandacht besteden aan de handelingen van de ( slechte) uitzendbureau's. Zeker nu er aandacht is vanwege een aantal malafide uitzendbureau's in het Westland. Gelukkig zijn dit er niet veel, maar één of twee is feitelijk al teveel. 


Helaas hebben de zgn bonafide uitzendbureau's veel last van de uitbuitende bedrijven. 


Namen van de malafide uitbuiters en de opdrachtgevers zijn bekend bij Polskaporada.

19-oktober-2019


Graag brengen we opnieuw het volgende onder uw aandacht:


Diverse dames die werken als uitzendkracht bij een uitzendbureau (hier zijn er meerdere van) in De Lier, hebben zich gemeld bij PolskaPorada met diverse klachten.


WORDT INDIEN VAN TOEPASSING VERVOLGD


Echter wat de dames betreft. Het gaat om diversen werkneemsters die zwanger zijn en of zwanger waren. Waren, omdat ze onder barre omstandigheden moesten werken. Hierbij gingen sommigen chefs waar deze dames ''uitgeleend'' werden, wel  ver door ze  nog net niet met de zweep te behandelen. Ze werden geïntimideerd en indien er geklaagd werd, konden ze letterlijk opdonderen. bij het uitzendbureau vonden ze geen gehoor  en kwamen sommigen direct op straat te staan. Zo stonden ze van de een op de andere dag op straat. En dat overkwam de dames die zwanger zijn en of waren. Reclameren etc had geen zin, daar de uitzender en de inlener alle verantwoordelijkheid afwezen. Zelfs tijdens zware werkzaamheden gaf men niks om de vraag of het misschien iets anders mocht. Helaas heeft hierdoor één van de dames haar nog niet geboren kind verloren.  Mocht overigens blijken dat er zwangerschappen vorokomen bij dit uitzendbureau, dan proberen ze de betreffende mensen direct uit te kopen met een bedrag van € 200. Daarop dienen zij wel terstond naar het land van herkomst te vertrekken.


PolskaPorada is uiteraard in het bezit van diverse bewijzen, en zal deze vanwege de privacy zeer discreet behandelen.


Wordt vervolgd.


oktober 2018


Misstanden met sjoemelende uitzendbureaus gaat (nog steeds) door


Helaas gaat het met een paar uitzendbureaus in de regio Westland nog niet goed. Daarbij hebben de bonafide uitzenders hier nog steeds veel last van. Deze grote (malafide) uitzendbureaus die veel regelgevingen en wetten aan hun laars lappen, maken daardoor ook misbruik van hun medewerkers. Denk aan het niet correct of helemaal niet uitbetalen van diverse toeslagen. Ook wordt gesjoemeld met de cao uren. Daadwerkelijk houden de medewerkers weinig over, daar er allerlei vage inhoudingen en boetes worden berekend. 


Het eigenbelang van deze malafide uitzendbureaus is erg groot. Zoals aangegeven komt de medewerker op de laatste plaats (terwijl dit eigenlijk je klant is). Met name arbeidsmigranten uit Polen, Litouwen, Roemenië, Moldavië en nog een aantal van de voormalige Oostblok landen, zijn niet of nauwelijks op de hoogte van de arbeidsomstandigheden hier in Nederland. Daardoor wordt er veel misbruik van gemaakt. Via allerlei constructies worden deze mensen ook nog eens "gegijzeld" onder de vleugels van het uitzendbureau. Bijvoorbeeld door ze veel later te verlonen. Na twee of drie weken worden ze uitbetaald. In de achterliggende weken hebben ze geen geld, en kunnen ze voorschotten of leningen krijgen van hun werkgever. Daardoor zitten ze verplicht vast bij het uitzendbureau om te blijven. Indien ze hierover vragen willen stellen, worden ze geïntimideerd en soms zelfs mishandeld. Bij één van de malafide uitzendbureaus gaat het soms zo ver dat ze privé worden benaderd. Dat dit dan niet op een vriendelijke manier gaat, moge wellicht duidelijk zijn. Tevens zijn lange en zware werkuren geen uitzondering. Mensen moeten ook werken op de zaterdagen en zondagen en bij een aantal tevens in de nachtdiensten. Hiervoor krijgen ze dan tegen het normale dagtarief verloond, wat uiteraard volgens de cao niet is toegestaan. Bij navraag hiervan, wordt meestal gezegd, "oh maar wij doen geen nacht- en zondagdiensten." Maar aan de hand van prikklok kaarten en andere bewijzen, is duidelijk geconstateerd dat dit wel gebeurt. Hierdoor worden zowel de medewerkers als de Belastingdienst benadeeld. Terwijl ook nog de pauzes uitgebuit worden.


Helaas gaan hier ook nog de opdrachtgevers in mee, door afspraken te maken met de uitzenders wat hen alleen voordeel oplevert. Bij eventuele vorderingen van de medewerkers (bv niet uitbetalen van toeslagen), wordt ook vanwege het VERGEWISBEDING de zgn inlener of opdrachtgever aansprakelijk gesteld. Vergewisbeding betekent kort gezegd: de inlener of opdrachtgever die een verbintenis aangaat met het uitzendbureau moet op de hoogte zijn en controleren van een juiste betaling van de uitzendkrachten. 


Voor de mensen die hier hard voor werken is het een hard gelag dat zo met hen wordt omgegaan. Deze hardwerkende arbeidsmigranten zijn feitelijk de moderne slaven van nu. Zeker gezien de intimiderende handelingen, die met name het uitzendbureau hanteert.


Zoals eerder vermeld, zijn er natuurlijk ook goede uitzendbureaus. Deze hebben veel last van de dubieuze praktijken van de malafide uitzendbureaus.


29 november 2018:


Afgelopen week hebben we informatie gekregen, waar medewerkers aangeven, dat er iedere week door veel uitzendkrachten contant een bedrag afgerekend dient te worden bij het uitzendbureau of op de werkvloer bij de opdrachtgever. Wel gaat dit uit naam van het uitzendbureau. Dit is natuurlijk nooit toegestaan. Gemiddeld dient er tussen de € 20 of € 50 contant afgerekend te worden. Als men, wederom, gemiddeld van de 1400 werknemers er 400 laat betalen en dit wisselend verdient het uitzendbureau gemiddeld € 12.000 per week terug over de al hardwerkende ruggen van de arbeidsmigranten. Als men vraagt waarom dit terugbetaald moet worden, krijgen ze als antwoord dat het systeem niet goed functioneert. Op zich is dit natuurlijk al een hele rare reactie van het uitzendbureau. Los van het feit dat op deze manier, contante betalingen, dit niet is toegestaan.


11 januari 2019:


Vooralsnog publiceren we uit discretie nog geen namen van betrokken uitzendbureau's en opdrachtgevers. Deze zijn wel bekend maar gearchiveerd.


Het uitzendbureau welke bij ons bekend is, maakt zich nog steeds schuldig aan mensenhandel. Helaas gaan een tweetal opdrachtgevers hierin mee. Het betreft een groot inpakbedrijf , net aan de rand van de A 20 en even verderop zit een eveneens (vrij nieuw) inpakbedrijf, welke hier ook mee in zee gaat. Daarbij wordt het eigen belang sterk naar voren geschoven. Zonder zich in principe te bekommeren over de medewerkers, dan alleen zoveel mogelijk verdienen, en de gehele tijd bezig te zijn met liegen en bedriegen. Wellicht harde woorden, maar wel de werkelijkheid.  Het Westland komt zo erge negatief in het nieuws. strafrechtelijke feiten spelen zich af.  Denk aan aanrandingen en zelfs nog verder. Mishandelingen, indien de medewerkers om uitleg vragen.


Wordt vervolgd.


15 januari 2019:


De afgelopen week van 10 januari zijn de onderhandelingen tussen Redstar en Looye stopgezet. Zij zullen niet meer als partners gaan samenwerken.

Exacte redenen zijn niet bekend. In de media wordt gerept  dat men er met de naam niet uit is gekomen. Doch een andere reden is wellicht bij ons bekend.


Indien gewenst voor meer informatie, kunt u ons altijd mailen en of bellen.