PolskaPorada

Klik hier om de ondertitel te bewerkenGraag brengen we opnieuw het volgende onder uw aandacht.  14-oktober-2019


Diverse dames die werken als uitzendkracht bij het bekende uitzendbureau WestFlex in De Lier, hebben zich gemeld bij Polskaporada met diverse klachten.

Het zou gaan om werkomstandigheden en niet goed verlonen van het salaris betreffende deze dames. Overigens hebben zich ook enkele heren gemeld met hetzelfde probleem.


Echter wat de dames betreft. Het gaat om diversen werkneemsters die zwanger zijn en of zwanger waren. Waren, omdat ze onder barre omstandigheden moesten werken. Hierbij gingen sommigen chefs waar deze dames ''uitgeleend'' werden, wel  ver door ze  nog net niet met de zweep te behandelen. Ze werden geïntimideerd en indien er geklaagd werd, konden ze letterlijk opdonderen. bij het uitzendbureau vonden ze geen gehoor  en kwamen sommigen direct op straat te staan.  Zo stonden ze van de een op de andere dag op straat. En dat overkwam de dames die zwanger zijn en of waren. Reclameren etc had geen zin, daar de uitzender en de  inlener alle verantwoordelijkheid afwezen. Zelfs tijdens zware werkzaamheden gaf men niks om de vraag of het misschien iets anders mocht. Helaas heeft hierdoor één van de dames haar nog niet geboren kind verloren. 


Polskaporada is uiteraard in het bezit van diverse bewijzen,  en zal deze vanwege de privacy zeer discreet behandelen.


Wordt vervolgd: 


 
Rechten Poolse arbeidsmigranten in de knel


Het Westlandse adviesbureau PolskaPorada roept het college van B en W van de gemeente Westland op een einde te maken aan misstanden bij het inzetten van arbeidsmigranten. De belangenbehartiger werkte onlangs mee aan de bekendmaking van een aantal schrijnende wantoestanden via een gerenommeerd landelijk dagblad. PolskaPorada ziet graag dat de gemeente Westland samen met landelijke overheidsinstanties gaat optreden tegen de malafide uitzendorganisaties. Alleen zo worden de rechten van Poolse werknemers beschermd en kunnen de uitzendbureaus die zich wel netjes aan de regels houden op een eerlijke manier concurreren.


“De economie in het Westland laat de laatste jaren weer een gestage groei zien. Het is mooi dat de Glazen Stad zoveel werkgelegenheid biedt en een aanzienlijke bijdrage levert aan ons bruto nationaal inkomen”, zegt Hans Thunnissen van PolskaPorada. De glastuinbouw in het Westland is sterk afhankelijk van de inzet van vele duizenden arbeidsmigranten. Zij doen het zware werk in de kassen dat Nederlanders niet willen of kunnen uitvoeren. Grote uitzendorganisaties leveren de Westlandse glastuinbouwbedrijven deze arbeidskrachten, die vaak in tijdelijke dienst zijn.


PolskaPorada behartigt al vele jaren de belangen van voornamelijk Poolse arbeidsmigranten. Veel Poolse medewerkers melden zich geregeld bij hen met klachten en schokkende getuigenissen over malafide praktijken van sommige grote uitzendbureaus in het Westland die de uitzendmarkt domineren. Deze dominante positie hebben zij vaak kunnen opbouwen door onder de reguliere tarieven arbeidskrachten aan te bieden. Dit is zeer schadelijk voor bonafide uitzendorganisaties die hierdoor uit de markt worden gedrukt. Thunnissen: “Het is ongelofelijk dat door toedoen van malafide uitzendbureaus zoveel menselijk leed schuilgaat achter het glanzende imago van de Glazen Stad”.


Intimidatie


In een brief aan het college van B en W noemt PolskaPorada een aantal voorbeelden van de misstanden. Zo is er sprake van financiële uitbuiting door onderbetaling, niet betaald overwerk en het onterecht afboeken van verlofuren. Ook hebben de Poolse werkers last van intimidatie en zelfs fysiek geweld.


Nagenoeg alle arbeidsmigranten huren verplicht een veelal schamel onderkomen van hun werkgever. Hierdoor is sprake van gedwongen winkelnering. De werknemer betaalt steevast teveel voor een klein kamertje met een vloeroppervlakte van vaak minder dan tien vierkante meter. Ook slapen ze vaak met meerdere mensen op één kamer, zonder enige privacy. In veel gevallen laat de hygiëne te wensen over en is er sprake van achterstallig onderhoud.


Sommigen verklaarden dat ze onverwacht huisbezoek kregen van de werkgever. Deze uitzendkrachten werden dan geïntimideerd, soms zelfs in het bijzijn van hun kinderen. De meeste gedupeerden zien af van aangifte bij de politie, uit angst voor de mogelijke gevolgen.


maart 2019

Lees hier de twee artikelen die verschenen in NRC Handelsblad:-----------------

Gesjoemel door uitzendbureaus regio Westland.

Onder wordt aangegeven over een groot uitzendbureau in de Westlandse regio.

Ook is weergegeven dat er een paar uitzendbureaus zich niet conform de CAO etc houden. Denk hierbij aan een stuk of drie, waarvan ééntje er uitspringt. Omdat dit in principe alles omvattend is, spreekt men hier puur van mensenhandel en uitbuiting.


oktober 2018


Misstanden met sjoemelende uitzendbureaus gaat (nog steeds) door


Helaas gaat het met een paar uitzendbureaus in de regio Westland nog niet goed. Daarbij hebben de bonafide uitzenders hier nog steeds veel last van. Deze grote (malafide) uitzendbureaus die veel regelgevingen en wetten aan hun laars lappen, maken daardoor ook misbruik van hun medewerkers. Denk aan het niet correct of helemaal niet uitbetalen van diverse toeslagen. Ook wordt gesjoemeld met de cao uren. Daadwerkelijk houden de medewerkers weinig over, daar er allerlei vage inhoudingen en boetes worden berekend. 


Het eigenbelang van deze malafide uitzendbureaus is erg groot. Zoals aangegeven komt de medewerker op de laatste plaats (terwijl dit eigenlijk je klant is). Met name arbeidsmigranten uit Polen, Litouwen, Roemenië, Moldavië en nog een aantal van de voormalige Oostblok landen, zijn niet of nauwelijks op de hoogte van de arbeidsomstandigheden hier in Nederland. Daardoor wordt er veel misbruik van gemaakt. Via allerlei constructies worden deze mensen ook nog eens "gegijzeld" onder de vleugels van het uitzendbureau. Bijvoorbeeld door ze veel later te verlonen. Na twee of drie weken worden ze uitbetaald. In de achterliggende weken hebben ze geen geld, en kunnen ze voorschotten of leningen krijgen van hun werkgever. Daardoor zitten ze verplicht vast bij het uitzendbureau om te blijven. Indien ze hierover vragen willen stellen, worden ze geïntimideerd en soms zelfs mishandeld. Bij één van de malafide uitzendbureaus gaat het soms zo ver dat ze privé worden benaderd. Dat dit dan niet op een vriendelijke manier gaat, moge wellicht duidelijk zijn. Tevens zijn lange en zware werkuren geen uitzondering. Mensen moeten ook werken op de zaterdagen en zondagen en bij een aantal tevens in de nachtdiensten. Hiervoor krijgen ze dan tegen het normale dagtarief verloond, wat uiteraard volgens de cao niet is toegestaan. Bij navraag hiervan, wordt meestal gezegd, "oh maar wij doen geen nacht- en zondagdiensten." Maar aan de hand van prikklok kaarten en andere bewijzen, is duidelijk geconstateerd dat dit wel gebeurt. Hierdoor worden zowel de medewerkers als de Belastingdienst benadeeld. Terwijl ook nog de pauzes uitgebuit worden.


Helaas gaan hier ook nog de opdrachtgevers in mee, door afspraken te maken met de uitzenders wat hen alleen voordeel oplevert. Bij eventuele vorderingen van de medewerkers (bv niet uitbetalen van toeslagen), wordt ook vanwege het VERGEWISBEDING de zgn inlener of opdrachtgever aansprakelijk gesteld. Vergewisbeding betekent kort gezegd: de inlener of opdrachtgever die een verbintenis aangaat met het uitzendbureau moet op de hoogte zijn en controleren van een juiste betaling van de uitzendkrachten. 


Voor de mensen die hier hard voor werken is het een hard gelag dat zo met hen wordt omgegaan. Deze hardwerkende arbeidsmigranten zijn feitelijk de moderne slaven van nu. Zeker gezien de intimiderende handelingen, die met name het uitzendbureau hanteert.


Zoals eerder vermeld, zijn er natuurlijk ook goede uitzendbureaus. Deze hebben veel last van de dubieuze praktijken van de malafide uitzendbureaus.


29 november 2018:


Afgelopen week hebben we informatie gekregen, waar medewerkers aangeven, dat er iedere week door veel uitzendkrachten contant een bedrag afgerekend dient te worden bij het uitzendbureau of op de werkvloer bij de opdrachtgever. Wel gaat dit uit naam van het uitzendbureau. Dit is natuurlijk nooit toegestaan. Gemiddeld dient er tussen de € 20 of € 50 contant afgerekend te worden. Als men, wederom, gemiddeld van de 1400 werknemers er 400 laat betalen en dit wisselend verdient het uitzendbureau gemiddeld € 12.000 per week terug over de al hardwerkende ruggen van de arbeidsmigranten. Als men vraagt waarom dit terugbetaald moet worden, krijgen ze als antwoord dat het systeem niet goed functioneert. Op zich is dit natuurlijk al een hele rare reactie van het uitzendbureau. Los van het feit dat op deze manier, contante betalingen, dit niet is toegestaan.


11 januari 2019:


Vooralsnog publiceren we uit discretie nog geen namen van betrokken uitzendbureau's en opdrachtgevers. Deze zijn wel bekend maar gearchiveerd.


Het uitzendbureau welke bij ons bekend is, maakt zich nog steeds schuldig aan mensenhandel. Helaas gaan een tweetal opdrachtgevers hierin mee. Het betreft een groot inpakbedrijf , net aan de rand van de A 20 en even verderop zit een eveneens (vrij nieuw) inpakbedrijf, welke hier ook mee in zee gaat. Daarbij wordt het eigen belang sterk naar voren geschoven. Zonder zich in principe te bekommeren over de medewerkers, dan alleen zoveel mogelijk verdienen, en de gehele tijd bezig te zijn met liegen en bedriegen. Wellicht harde woorden, maar wel de werkelijkheid.  Het Westland komt zo erge negatief in het nieuws. strafrechtelijke feiten spelen zich af.  Denk aan aanrandingen en zelfs nog verder. Mishandelingen, indien de medewerkers om uitleg vragen.


Wordt vervolgd.


15 januari 2019:


De afgelopen week van 10 januari zijn de onderhandelingen tussen Redstar en Looye stopgezet. Zij zullen niet meer als partners gaan samenwerken.

Exacte redenen zijn niet bekend. In de media wordt gerept  dat men er met de naam niet uit is gekomen. Doch een andere reden is wellicht bij ons bekend.


Indien gewenst voor meer informatie, kunt u ons altijd mailen en of bellen.